Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  24-04-2563

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พื้นที่ในเมือง เปิดรับนักศึกษาใหม่

คณะเทคโนโลยีการเกษตรของเรามีทั้งหมด 6 สาขา
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
- สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์
- สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
น้องๆ เลือกสาขาที่สนใจได้เลยครับ มาเรียนด้วยกันเยอะๆนะครับ

TCAS63 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
รับสมัคร วันที่ 7 - 27 เมษายน 2563
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 #TCAS63 #DEK63 #เด็กซิ่ว63

สมัครออนไลน์ง่ายๆ ไม่ต้องเดินทาง
สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่
https://admission.ksu.ac.th/

ชำระค่าสมัคร TCAS63 ได้ง่ายๆ ได้ที่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ชำระผ่าน Mobile Banking Application หรือ ชำระผ่านบัตรเครดิต VISA Mastercard

รอบที่ 3: ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเวลา 23.29 น. ของวันที่ 27 เม.ย. 2563
รอบที่ 4: ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2563 จนถึงเวลา 23.29 น. ของวันที่ 20 พ.ค. 2563

ขั้นตอนการสมัคร
สมัครที่เว็บไซต์ student.mytcas.com

กำหนดการ
- รับสมัคร 17 -27 เมษายน 2563
- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 พฤษภาคม 2563
- ยืนยันสิทธิ์ 8 - 9 พฤษภาคม 2563
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 19 พฤษภาคม 2563
- รายงานตัว 27 พฤษภาคม 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร. 08 6458 4365
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/ASR.KSU/  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 
  การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) 
  การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์