Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)
  หมวด  ข่าวประกาศ   วันที่ประกาศ  04-06-2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ)

ผู้สมัครระหว่างวันที่ 12 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2564

ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามรายชื่อ ชำระเงินค่าขึ้นทะเบียนการเป็นนักศึกษา

     ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี 2,100 บาท ระดับปริญญาโท  3,200 บาท

โอนเงินผ่านเลขที่บัญชี: 404-3-19565-6

ประเภท: ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย

ชื่อบัญชี: มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เงินนอกงบประมาณ ส่งสลิปโอนเงิน ตาม QR Code ที่แนบมานี้ด้านล้าง

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริการการศึกษาและวิจัย คณะเทคโนโลยีการเกษตร  ข่าวอื่น ๆ ในหมวด  :  ข่าวประกาศ
  ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 
  การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) 
  การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ 
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
     

     ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)
     

     ขอเชิญ บุคลากร สังกัดคณะเทคโนโลยีการเกษตร ทุกท่าน ลงคะแนน เลือกบุคลากรเพื่อเป็นตัวแทนของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
     

     ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ
     

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565
      

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์