Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 กิจกรรม/โครงการ  ค้นหาข่าว :
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเทคโนโลยีการเกษตร ครั้งที่ 5/2562 (อ่าน 442) 
กิจกรรมโครงการอบรมบ่มเพาะผู้นำนักศึกษายุคใหม่ (อ่าน 398) 
โครงการบริการวิชาการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการผสมเทียม แก้ไขปัญหาผสมติดยากในโค-กระบือ รุ่นที่ 25 (อ่าน 876) 
มีข้อมูลทั้งหมด  23  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์