Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 

ประวัติความเป็นมา


ประวัติความเป็นมา

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ให้บริการด้านวิชาชีพทางสายเทคโนโลยีการเกษตร และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท  เพื่อส่งเสริมการศึกษาด้านวิชาชีพทางเทคโนโลยีเชิงบูรณาการให้มีความเข้มแข็ง จัดการเรียนการสอน  การวิจัย  บริการทางวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  ผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  มีคุณธรรม  มีทักษะในการทำงานให้เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) และปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ เป็นที่พึ่งของประชาชนในพื้นที่ เพิ่มโอกาสในการศึกษาต่อด้านวิชาชีพจนถึงระดับปริญญาต่อไป

 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ “พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. 2558” มีผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์ สิ้นสุดสถานะความเป็นสถาบันอุดมศึกษาในวันถัดจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา และเป็นการจัดตั้งมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ขึ้นในวันเดียวกัน ทำให้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรมเกษตร  เปลี่ยนมาเป็น คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีการเกษตร เป็นคณะหนึ่งของมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม 6 สาขาวิชา คือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการสัตวแพทย์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 2 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

 

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร (พ.ศ.2542-2558)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 ตามมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 บัญญัติให้สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญาเป็นนิติบุคคล เพื่อให้สถานศึกาของรัฐดำเนินกิจการโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการเป็นของตนเองมีความคล่องตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภามหาวิทยาลัย ดังนั้น สมควรจัดตั้งมหาวิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 9 แห่งขึ้นแทนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเป็น 1 ใน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต คือ วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาเขตสกลนคร วิทยาเขตสุรินทร์ วิทยาเขตขอนแก่น และวิทยาเขตกาฬสินธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร เป็นคณะหนึ่งของวิทยาเขตกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย 2 กลุ่ม สาขาวิชา คือ

กลุ่มสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มี 4 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีการประมง
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพสัตว์

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี 5 สาขาวิชา ประกอบด้วย

 • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล
 • สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

 

 

 ขอเครดิตฟรีหน่อยครับสมัครปุ๊บรับปั๊บไม่ต้องฝาก สล็อตออนไลน์ เครดิตโบนัสได้เงินจริง slot938 สล็อต สล็อตออนไลน์ thaicasinobin แจกเครดิตฟรี สล็อต บาคาร่า คาสิโนออนไลน์ JQK41 สล็อต เครดิตฟรี ไทยคาสิโนออนไลน์ thaibet55 kubet ไทยคาสิโนออนไลน์ แทงบอล ซอคเกอร์ลีก คะแนนฟุตบอล เว็บพนันอันดับ1 HUC99 เว็บตรง ไม่ผ่านเอเย่นต์
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2024 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์