Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรม/โครงการ     
  ข่าวประกาศ     
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 71)
กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา (รอบที่ 3 รับตรง) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 190)
เปิดรับนักศึกษาใหม่ รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน (อ่าน 131)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 181)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 137)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 204)
ประกาศรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 140)
ประกาศรับสมัครนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2563 ...
ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 122)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ...

 


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2020 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์