Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรม/โครงการ     
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ (อ่าน 35)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ...
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 11)  
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 9)  
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 10)  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 85)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ...
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ) (อ่าน 58)
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ) ...
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.โท 2/2562 (อ่าน 33)

 


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2019 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์