Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์     
  กิจกรรม/โครงการ     
  ข่าวประกาศ     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 55)
การแข่งขันกีฬา E-Sports (ROV Mobile AG Championship 2021) (อ่าน 64)
การขอผ่อนผันไม่เข้าอยู่หอพักสวัสดิการนักศึกษา มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 42)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดเฉพราะประตูด้านข้าง (อ่าน 50)
เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ระบาดหนักในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  (อ่าน 50)
คณะเทคโนโลยีการเกษตร ประกาศจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1-18 กรกฎาคม 2564 (อ่าน 50)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบพิเศษ) (อ่าน 150)
ประกาศรายชื่อผู้รับสิทธิ์การเข้าศึกษาในระบบโควตา โครงการบัณฑิตเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart farmer) (อ่าน 200)

 


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2021 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์