Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์  ค้นหาข่าว :
คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 606) 
ขอความร่วมมือ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตอบแบบประเมินห้องเรียนและอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตร (อาคาร 13)  (อ่าน 496) 
ขอเรียนเชิญ บุคลากร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วม การฝึกซ้อมพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ระดับคณะ (อ่าน 433) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี(เทียบโอน/ต่อเนื่อง) ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน ครั้งที่ 4) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 655) 
TCAS รอบ 2 Quota เปิดรับสมัคร วันที่ 18 มกราคม – 20 เมษายน 65 2565 (อ่าน 678) 
ขอแสดงความยินดีกับ มหาบัณฑิต บัณฑิต (อ่าน 445) 
ขอเรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา (อ่าน 508) 
วันเกษียณ อาจารย์ฉัตราวีระวุท จอมวรวงศ์ (อ่าน 675) 
รับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2/2564 (อ่าน 728) 
สำรวจความต้องการวัคซีน COVID-19 ของนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 410) 
ส่งแบบตอบรับสำรวจการใช้งาน Educational SIM (SIM การเรียนการสอนออนไลน์) (อ่าน 510) 
๑๓ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ (อ่าน 334) 
เพิ่มช่องทางลงข้อมูล Timeline ของบุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์  (อ่าน 366) 
Timeline บุคลากร และนักศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ (อ่าน 579) 
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (อ่าน 341) 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบพิเศษ (อ่าน 699) 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รอบที่ 3 Admission ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 651) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 Quota 2564 (อ่าน 566) 
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ปิยะฉัตร วิริยะอำไพวงศ์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้านงานประกันคุณภาพและบัณฑิตศึกษา (อ่าน 349) 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ที่คาดว่าจะสำเร็จในปีการศึกษา 2563 ให้เข้าวัดตัวตัด ชุดครุย – ชุดราชประแตน (อ่าน 399) 
มีข้อมูลทั้งหมด  53  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/3

1 2 3


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2023 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์