Home| Gallery/Activity| Files downloads|
  ค้นหาข่าว :
 
 ข่าวประกาศ  ค้นหาข่าว :
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 179) 
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 165) 
ประกาศ กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน และชำระเงินค่าละทะเบียน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 169) 
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 (โควตาพิเศษ) (อ่าน 1,093) 
การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ป.โท 2/2562 (อ่าน 190) 
มีข้อมูลทั้งหมด  25  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/2

1 2


 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร Faculty of Agricultural Technology
คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาคาร 13 เลขที่ 62/1 ถนนเกษตรสมบูรณ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

  สงวนลิขสิทธิ์ © 2022 :คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์